หัวข้อ : การทำเปลจากเศษผ้า
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-06-27 21:33:13 เข้าชม : 240 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสาวชนิสรา พรมชัย ครู ชำนาญการ นิเทศติดตามงานการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ (หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำเปลจากเศษผ้า รุ่นที่ 1 จำนวน 25 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอ่อนศรี นวลคำ เป็นวิทยากร กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง