หัวข้อ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-06-29 16:38:27 เข้าชม : 198 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันท 29 มิถุนายน 2561 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางเอกชนิสรา พรมชัย ครู ชำนาญการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดดอนจั่น (ห้วยส้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้วได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 75 คน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง