หัวข้อ : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ให้ความรู้เรื่อง วัยรุ่น-วัยเรียน และพฤติกรรมเสี่ยง กับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่ลาว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-01 12:45:53 เข้าชม : 260 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ สังกัด กศน.อำเภอแม่ลาว ได้รับโอกาสจากบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงรายให้เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้เรื่อง”วัยรุ่น-วัยเรียน กับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง” ให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ของอำเภอแม่ลาว ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้วิทยากรได้นำกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ “เรื่องเพศวิถี” มาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในการไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีความประสงค์ไม่ดีในด้านเพศและความตระหนักในการใช้ชีวิตให้ปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์หรือเอชไอวีและลดภาวะการเสี่ยงในด้านของการท้องในวัยเรียนและก่อนวัยอันสมควร ทั้งนี้ตัวแทนเยาวชนและเด็กของอำเภอแม่ลาวให้ความสนใจและได้สัญญากับตนเองว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ ญาติพี่น้อง คนในครอบครัว และสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และปลอดจากภาวะความเสี่ยงต่างๆในด้านเพศต่อไป กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง