หัวข้อ : โครงการพัฒนาชุมชนสังคม ตำบลดงมะดะ ปลูกสมุนไพรดอยเวียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในอนาคต
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-01 13:00:15 เข้าชม : 354 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลดงมะดะ ได้จากกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กศน. ตำบลดงมะดะ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดอยเวียงให้เป็นม่อนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรตำบลดงมะดะ ณ ป่าชุมชนดอยเวียง หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้การสนับสนุนและความร่วมมือของกลุ่มหมอเมืองตำบลดงมะดะได้มาให้ความรู้และร่วมกิจกรรมปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์และแหล่งอนุบาลสมุนไพรหายากของอำเภอแม่ลาวและของจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากพ่อทองเริ่ม ช่อจำปี ประธานหมอเมือง คณะกรรมการครั้งความรู้จังหวัดเชียงรายและปราชญ์บ้าน อีกทั้งท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ท่านได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอันใกล้นี้ กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง