หัวข้อ : เปิดแล้วศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดงมะดะ การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-01 13:14:54 เข้าชม : 418 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กศน.ตำบลดงมะดะ ได้ดำเนินการเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน จำนวน 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลา 10 วันในกิจกรรมการถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ให้กับสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายศิริ คีรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ตลอดระยะเวลาการอบรม กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง