หัวข้อ : การประชุมพัฒนาระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-02 13:08:09 เข้าชม : 169 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมการประชุมพัฒนาระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) โดยมี นางเกณิกา ซิกวาร์ซอน ประธานเปิดฯ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม #ทีมพัฒนาระบบกศน. #ทีมE-exam นักจัดการงานทั่วไป    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง