หัวข้อ : ครู กศน.แม่ลาว เดินหน้าอบรมการทำเกษตรธรรมชาติ MOA
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-03 09:28:57 เข้าชม : 254 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายไตรทศ มะโนสด และ นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบล อำเภอแม่ลาว ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ สุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว ให้โอกาสเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน.มูลนิธิเอ็มโอเค และ MOA International ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง