หัวข้อ : กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเปลจากเศษผ้า รุ่นที่ 2
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-04 09:20:18 เข้าชม : 512 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การทำเปลจากเศษผ้า รุ่นที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน มีนางอ่อนศรี นวลคำ เป็นวิทยากร กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง