หัวข้อ : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว อบรมบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร digital literacy
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-11 17:44:13 เข้าชม : 232 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นิเทศโครงการอบรมบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร digital literacy ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ digital literacy และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง