หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-09-05 18:37:31 เข้าชม : 225 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว และวิทยากรจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมตามปฎิทินโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว หลักสูตร การสานกระติบข้าว ณ อาคารส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตตำบลจอมหมอกแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง