หัวข้อ : ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-10-19 19:45:33 เข้าชม : 289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง