หัวข้อ : ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-11-16 09:59:41 เข้าชม : 242 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ การส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับคณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพระดับพื้นที่ (พชท.) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง