หัวข้อ : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลจอมหมอกแก้ว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-01-02 16:42:18 เข้าชม : 237 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีประจำตำบล (ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล) พื้นที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรม การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน “การเลี้ยงไก่ไข่” ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และวัดดอนจั่น (ห้วยส้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง