หัวข้อ : วิทยากร Library Online และการทำหนังสือ E-book Online
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-01-09 08:35:52 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป  เป็นวิทยากร โครงการอบรมการใช้หนังสือออนไลน์ สําหรับงานห้องสมุดประชาชนและ การซ่อมบํารุงหนังสือที่ชำรุด ห้องสมุดประชาชนสําหรับบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการทำหนังสือ E-Book เข้าสู่ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Library Online V2.0 พร้อมทั้งนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานในยุค 4G วันที่ 7-8 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม กศน.อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )