หัวข้อ : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-11 16:39:25 เข้าชม : 231 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน หลักสูตร นวดแผนไทย จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์จิตอาสาฯ หมู่ที่ 3 ตําบลจอมหมอกแก้ม อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครู อาสาฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมนิเทศและให้กำลังใจกับผู้เรียน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง