หัวข้อ : ปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-16 19:15:46 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม ในการจัดทำระบบนิทรรศการผ่านหน้าจอสัมผัส Touch Screen Monitor ขนาด 48 นิ้ว เพื่อถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจัดทำวีดีโอ นิทรรศการฯ -> ประวัติพระธาตุ 7 วัน 8 องค์พระธาตุประจำวันเกิด -> ประวัติความเป็นมานครพนม และกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ เพื่อใช้ในห้องนิทรรศการ องค์พระธาตุประจำวันเกิด และ กลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ  ระหว่งวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )