หัวข้อ : โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความปรองดอง
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-17 18:24:24 เข้าชม : 228 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความปรองดอง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงราย ณ วัดดอนจั่น (ห้วยส้าย) ม.3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง