หัวข้อ : ติวเข้มเติมเต็มความรู้ด้านภาษาอังกฤษ English camp
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-03-10 16:06:27 เข้าชม : 276 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม ติวเข้มเติมเต็มความรู้ด้านภาษาอังกฤษ English camp เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยวิทยากรจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง