หัวข้อ : รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โค้งสุดท้าย (Big Day)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-03-22 14:22:54 เข้าชม : 253 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) เพื่อให้การ เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และไปใช้ สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง