หัวข้อ : วิทยากร google app for education ครู กศน.เชียงราย
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-05 16:25:37 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยกระดับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Google classroom วันที่ 23-24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท เชียงราย เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการสร้างห้องเรียนออนไลน์ และการใช้งานเครื่องมือ google app for education ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )