หัวข้อ : อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล E-exam สำนักงาน กศน.
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-05 16:35:17 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล E-exam สำนักงาน กศน.   วันที่ 24-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน เพื่อร่วมประชุมวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบวัดผลประเมินผล E-exam สำนักงาน กศน.

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )