หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ E-book กศน.นครพนม
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-05 16:57:32 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ E-book เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.จังหวัดนครพนม วันที่ 24-28 ธันวาคม 61 ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน. เมืองนครพนม  เพื่อสอนเทคนิคการอัพ E-book ในรูปแบบหนังสือเสียง เข้าสู่ระบบ Maruka model เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ ทั้ง 12 สภาพ 72 หัวเรื่อง

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )