หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 กศน.นครพนม
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 00:08:00 เข้าชม : 171 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผอ.กศน.จังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการฯ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )