หัวข้อ : รับเสด็จและถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 21:43:45 เข้าชม : 172 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมรับเสด็จ และถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการฯ เป็นแห่งที่ 105 ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่ จากนั้นทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย และทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษา นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตลอดจนบริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )