หัวข้อ : เตรียมความพร้อมระบบนิทรรศการผ่านหน้าจอสัมผัส Touch Screen Monitor ขนาด 48 นิ้ว เพื่อถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 21:51:26 เข้าชม : 170 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ช่วยราชการ เตรียมความพร้อมระบบนิทรรศการผ่านหน้าจอสัมผัส Touch Screen Monitor ขนาด 48 นิ้ว เพื่อถวายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม และจัดทำ วีดีโอแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ประวัติความเป็นมานครพนม และกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ และ ระบบ นิทรรศการฯ ประวัติพระธาตุ 7 วัน 8 องค์พระธาตุประจำวันเกิด ประวัติความเป็นมานครพนม และกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ  วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 สมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )