หัวข้อ : วิทยากร รอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ google app for education
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 22:08:29 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ google app for education การถ่ายวีดีโอตัดต่อคลิปด้วยสมาร์ทโฟน และ ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )