หัวข้อ : เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 22:20:21 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) เพื่อให้การ เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และไปใช้ สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ  วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ เขตเลือกตั้งอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )