หัวข้อ : ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมการทำข้าวแต๋น
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-11 11:05:40 เข้าชม : 124 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวศุจินทรา สิทธิราช ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ  ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรม การทำข้าวแต๋นให้กับกลุ่มสนใจ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้ชีวิตให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง