หัวข้อ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-11 11:12:07 เข้าชม : 147 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางสาวศุจินทรา สิทธิราช ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอแม่ลาว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพื้นที่โครงการในพระราชดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง ตําบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย . 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง