หัวข้อ : ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และการสอบซ่อมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-30 22:57:59 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และการสอบซ่อมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 29-30 เม.ย. 2562 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )