หัวข้อ : หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลดงมะดะ
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-15 15:51:31 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกัณฐาภรณ์ กติยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนของ กศน.ตำบลดงมะดะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บ้านหนังสือชุมชน บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3 , 2.บ้านหนังสือชุมชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 และ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  พื้นที่เขตตำบลดงมะดะ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง