หัวข้อ : กศน.ตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านป่าก่อดำใหม่ หมู่ 12 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-23 20:31:53 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้นางสาวศุจินทรา สิทธิราช ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ และงานอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการเข้าร่วม กิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำพวงกุญแจจากลูกปัดไม้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการทำน้ำแข็งใส ซึ่งได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในหมู่บ้าน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านป่าก่อดำใหม่ หมู่ 12 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง