หัวข้อ : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-28 13:34:47 เข้าชม : 170 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น นำคณะโดย ว่าที่ ร.ต. สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และ นายสุรินทร์ หว่างจิตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย วันนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคนิค การใช้ระบบ book online การใช้งานช่องการศึกษา CEI Channel การใช้งานระบบ Maelao Learning การใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์ และ การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ google Classroom เพื่อขยายผลสู่การทำแผนการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ รายตำบล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )