หัวข้อ : เป็นวิทยากรและทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา ระบบคู่มือการนิเทศออนไลน์ (E-Supervision)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-29 22:51:21 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรและทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา ระบบคู่มือการนิเทศออนไลน์ (E-Supervision) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จังหวัดราชบุรี 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )