หัวข้อ : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักการอ่าน” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-12 13:14:13 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกัณฐาภรณ์ กติยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักการอ่าน”  ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี โดยมีการสอนผู้สูงอายุได้ฝึกอ่าน และทำแบบฝึกหัดภาษาไทษ และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้สนใจการอ่านมากขึ้น และเพื่อป้องกันการลืมหนังสือของผู้สูงอายุ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง