หัวข้อ : ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-14 23:08:05 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )