หัวข้อ : 19 มิถุนายน 2562 ต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ป่าแดด ในพื้นที่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-19 23:29:42 เข้าชม : 236 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ป่าแดด เข้ามาศึกษาดูงานด้านเกษตรธรรมชาติ MOA ในพื้นที่ ตำบลดงมะดะ ในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ จำนวน 3 สวนได้แก่ สวนภูตาดโฮมออแกนิก ไร่กาแฟสดดอยมะค่า และไร่เปิงใจฟาม จำนวนคณะ 35 คน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ. กลุ่มวิสาหกิจเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ จำนวน 3 สวนได้แก่ สวนภูตาดโฮมออแกนิก ไร่กาแฟสดดอยมะค่า และไร่เปิงใจฟาม เพื่อให้เกษตรกรในอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงมะดะ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมโครงการ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง