หัวข้อ : วิทยากร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยี ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-25 11:40:49 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษาบุคลากรด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม กศน.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )