หัวข้อ : 2 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการการแปรรูปมะขาม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้สู่ชุมชน บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-06 12:01:09 เข้าชม : 105 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดงมะดะ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง การแปรรูปมะขาม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้สู่ชุมชน 2 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00 น.) ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น 2 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง