หัวข้อ : 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00น.) กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการการแปรรูปมะขาม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้สู่ชุมชน บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-11 21:42:46 เข้าชม : 102 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการการแปรรูปมะขาม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้สู่ชุมชน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00น.)  ณ บ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชีวิตให้ดีขึ้น 2 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มี วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาให้ความรู้แก่ประชาชน คือ นางสาวอรทัย มะโนเครื่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง