หัวข้อ : วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการศึกษาตลอดชีวิต บรรยายในหัวข้อ งานห้องสมุด ระบบ E-Library ระบบ E-Book และการตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชน สำหรับบรรณารักษ์
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-19 22:15:28 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการศึกษาตลอดชีวิต บรรยายในหัวข้อ งานห้องสมุด ระบบ E-Library ระบบ E-Book และการตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชน สำหรับบรรณารักษ์   ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )