หัวข้อ : วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำเว็บไซต์ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ Smart Site
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-25 07:21:14 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำเว็บไซต์ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ Smart Site การจัดทำระบบรายงานข่าว Udon Onie และระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ Grade Online สำหรับ บุคลากร ครู และ เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )