หัวข้อ : วิทยากร พัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-29 22:08:05 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education โดยมี นายประเมิน ปรีชพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ มีผู้บริหารและครูกศน.ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมอบรม ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )