หัวข้อ : ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน.
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-01 08:04:37 เข้าชม : 173 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for Education" สำหรับครู กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2562  ณ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )