หัวข้อ : ตอนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-06 15:52:27 เข้าชม : 116 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  บุคลากรครู กศน.อำเภอแม่ลาว ประกอบด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบลบัวสลี ครู กศน.ตำบลบัวสลี ร่วมตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปัว จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน สวนกำนันทำนา ตำบลบัวสลี ด้านการดำรงค์วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สวนกำนันทำนา บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปัว ด้านการจัดการศึกษาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง