หัวข้อ : ประชุมชี้แจงการดําเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-08 21:42:38 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรประชุมชี้แจงการดําเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) โดยมีนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียน 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ จำนวน 220 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 2562 โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )