หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-16 09:23:11 เข้าชม : 115 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเพื่อการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลศรีดอนไชย กลุ่มจักรสานหวานตำบลหนองแรด และกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อการค้า ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหัวดเชียงราย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง