หัวข้อ : ร่วมโครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เขียนข่าวโดย ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-27 14:31:57 เข้าชม : 138 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว ได้รับมอบหมายจาก นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำข้าราชการครู ครูอาสาฯ คณะครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่และบุคลากร  ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว  ร่วมโครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ ร่วมกิจกรรม (จิตอาสา) ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙  วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ วัดบัวสลี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง