หัวข้อ : ร่วมประชุมวางแผน ออกแบบระบบงานห้องสมุด เพื่อเตรียมทำฐานข้อมูล และ Flowchart ของระบบ Book Online & E-library สำหรับบรรณารักษ์ เพื่อก้าวสู่การเขียน Coding
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 10:13:57 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมวางแผน ออกแบบระบบงานห้องสมุด เพื่อเตรียมทำฐานข้อมูล และ Flowchart ของระบบ Book Online & E-library สำหรับบรรณารักษ์ เพื่อก้าวสู่การเขียน Coding ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 โดยมีนาย สุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธาน และให้โอวาทในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร.ต. จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ห้องสมุดยุคใหม่ ต้องปรับตัวตามปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดต้องสมารถเข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ทได้มากขึ้น ตลอดจนต้องสมารถบริหารจัดการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการระดมแนวคิดและความต้องการ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลและระบบจัดการห้องสมุด ออนไลน์ต่อไป รายละเอียดของข่าว https://youtu.be/AZfXrXMtX2Q วันที่ 13 ก.พ. 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )