หัวข้อ : วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เรื่องการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/63 โดยจัดกานอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (Meet) รุ่นที่ 1
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 10:45:20 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เรื่องการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/63 โดยจัดกานอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (Meet) รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน  วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )